InterElektro stabilność w grupie

Wiedza o realnych potrzebach
rynku zapewnia bezpieczeństwo
inwestowania i gwarantuje
stabilność firmy

Przewaga konkurencyjna
Niezależny, pojedynczy hurtownik musi samotnie stawiać czoła silnej konkurencji innych podmiotów, a szczególnie dużych korporacji. Istnieje jednak możliwość obrony swoich interesów przy pomocy silnego partnera. Grupa INTER ELEKTRO stanowi siłę wspierającą konkurencyjność firm członkowskich na rynku materiałów elektrycznych.

Razem bezpieczniej
Gromadzenie i analizowanie danych statystycznych oraz materiałów dotyczących sytuacji rynkowej jest zadaniem zwykle przerastającym możliwości pojedynczej firmy. Grupa Inter-Elektro dzięki swojemu potencjałowi korzysta z firm doradczych i analitycznych, które zajmują się monitorowaniem sytuacji na rynku. Dzięki tym danym grupa może dzielić się ze swoimi udziałowcami comiesięcznymi raportami, zawierającymi analizy zarysowujących się tendencji i charakterystycznych zjawisk na lokalnym rynku oraz oceną i formułowaniem wniosków czy prognoz określających rozwój bieżącej sytuacji.

Ponadto, Grupa Inter-Elektro oferuje również swoim członkom wiele innych form wsparcia, co może mieć niebagatelne znaczenie w czasach słabszej koniunktury.

Warunki przystąpienia do grupy Inter-Elektro negocjowane są indywidualnie z każdym hurtownikiem.