InterElektro korzyści finansowe

Razem możemy więcej!
Celem grupy jest pomnażanie korzyści każdego udziałowca

Razem możemy więcej
Przystępując do Grupy Dystrybucyjnej Inter-Elektro hurtownie uzyskują siłę dużej grupy przy zachowaniu elastyczności małej firmy. Celem Grupy jest pomnażanie korzyści każdego przynależnego członka. Osiągnięcie większego sukcesu w grupie jest możliwe dzięki zmniejszeniu zależności od fluktuacji rynku, definiowaniu wspólnych celów i dzieleniu doświadczeń w zakresie sprzedaży produktów elektrotechnicznych.

Korzyści finansowe
Przynależność do Grupy Inter-Elektro wpływa znacząco na indywidualną pozycję danej firmy na rynku. Praktyka pokazuje, że przystępując do Grupy Dystrybucyjnej Inter-Elektro hurtownie podwajają swoje dochody. Dostęp do umów z wieloma producentami, profity finansowe wynikające z umów wynegocjowanych przez Grupę IE z dostawcami i kontrahentami, zabezpieczenie płynności finansowej, to główne korzyści wpływające na zwiększenie dochodów nowych członków.
Negocjacje prowadzone w imieniu grupy firm są zwykle bardziej skuteczne niż w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw. Efektem tych negocjacji są korzystne warunki umów dotyczących produktów telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, fakultatywnych pakietów medycznych, paliw, usług logistycznych, czy dotyczących fakturowania i terminów płatności, które w konsekwencji przekładają się na korzyści finansowe.